scaramanga

The hacker with the supernumerary nipple

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIB+4vUW+kie6dVbATVNUkVRO9TjZCEvleycicMh5FTmJ

Hi. I blog about systems programming in C, the basics of using SIMD instruction set architectures like Intel SSE/AVX, SWAR techniques, database implementations, compilers, networking, software security, programming hints and tips and maybe even a bit of game programming with python.

                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                  .,:ccc;,.                                     
                               .ck000OOOkxolc,.                                 
                             ,kKKKKKK00Okxxdolc;.                               
                            dXXXXKK000OOOkxxdl:;,,.                             
                          .kXNNNXXK0OOOOOkddoc;,,,,'                            
                         .OXXNNNXXK0OOOOOkxdol:,,'',.                           
                         kXXNNNNXXK0OkOkkOkxdoc;,'','.                          
                        cXXXXXKK0OOOkxkkkkxdoc:,,,'',.                          
                       .0XXXKK00OxddxkOOxo:,',,'....''.                         
                       'KXX0OO0Od:;;oKNKd,...,'......''                         
                       :KXXKOkdo,.,,oXXKd'.  ........''.                        
                       lXXXXXKKKOxkKXXX0x;....''''...''.                        
                      .OXXXXXXXKKKKXXKKkl,....,;;;,'''''                        
                       OKXXXNNXXK0000col'. ....,,,''''''                        
                       0KXXXXXXXK0KKKOxcl;....''''''....                        
                       kKKXXXXXKK0O00xocc;'......'''....                        
                       lKKKKKKKKOdloll:;;'.    .........                        
                       .kKKKK000doOK0d:',''.............                        
                        .kK00OOkdkO00xdlc:c:,.. .......                         
                         .d00kkkkkO000kldo;,...   ....                          
                          .xOOkkxkkkkdl:c;..    ......                          
                           dddxxxxdlc;,...      .....                           
                           dxooddddoc;'...   ........                           
                         .,0Okxdolcc:;'...... ......'.                          
                     .'cdc0K00Okdocc:,'................ ..                      
                .',cddokklKXXKK0Okxdoc:;'.............   . ....                 
         ..,:coxo;oxkcdkxxdXXXKKKK00kxol:,'.'''''....    . .............        
    .;cdkkxoxox:'cdxxcxxdxxd0XKK0000OOxdc;;;:::,'....  ... .........''',,,'..   
  .lkxcxxxcddd;'lddkdckkcdxxddOKK000Okxdlcllol:,','. .',...''..'''',,,,,,;,,,,'.
.oOkkd;dxooll;.lodkOdlkOlcxxxxox0KKKOkxdddddolc;'...,;l:..,:;.',;;;;;;,;,;:,,;'.
OOkklx'lxl':;.:doxkOolkOx,okxdxdddxkkxkxxxdl:'..';c;:dd,.,ccc',:::::::;;:,:c,;..
Okkd'd,ll.;:.;ddxkkkookOkc;dkdoxxdddol::;;,,,;coo:,cxxc.,oolc,:ll:cclc;;:,,lc,..
kkk:.o;d.':.,xdxkxkkodxkOo,lxkdodxxddddoddoloddl::oxxl',ldoll:oolcclll;;c;'co: .
kxk'.oo:.c.'xxxkxxkxoxxkOx:cdxkxdddxddddooodxdlclodxd;,lddllocodlcllll;;c:',oo. 
xxd.'dl ;..dxxkxxxOdoxxxkkl:dxxxxdddddddddddolldddxxo:cdddllocodl:looc;,::..:d: 
xxx.:d.';.okxxkxxkkddxkkxkxcoddxxddddddddddooodddxxdlloddoloolooc:llo:;,,:..;ol.
xxx'oc.o.;kkkkkxxkOxdxkkxkkloddxxddddoooddddddddddxdodddooooolooc:lll;:,';'.,cl.

[about] [website] [blog] [github] [ssh-keys]